ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะแก สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองสะแก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะแก สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นั้น มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสารแนบ )