ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

  1.  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  6  รายการ   รายละเอียดดังแนบ (ประกาศสอบราคาซื้อ)