ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  1. ประกาศ  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2561  ( รายละเอียด )
  2. ประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รายการ ( ประกาศ   เอกสารประกวดราคาซื้อ)
  3. ประกาศ  เผยแพร่แผนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (  รายละเอียดดังแนบ )
  4. ประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
  5. ประกาศ  เผยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ( CC1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ)
  6. ประกาศประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ( CC1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
  7. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง  ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )
  8. ประกาศร่าง การซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ( รายละเอียดดังแนบ )
  9. ประกาศประชาสัมพันธ์การซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561  ( รายละเอียดดังแนบ )