ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เนื่องจากข้อมูลผิดพลาดจากผู้เสนอราคาอุธรณ์ผลการพิจารณาและคณะกรรมการอุธรณ์แจ้งให้ยกเลิก โรงเรียนห้วยโป่งขไผ่ขวาง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว รายละเอียดดังไฟล์แนบ ( ดาวน์โหลดไฟล์แนบ )

38 total views, 2 views today

ประกาศเรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๑ หลัง ของโรงเรียนบ้านซับไม้แดง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก จำนวน ๑ หลัง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติ่มดังแนบ ( ไฟล์แนบ )

28 total views, no views today

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านหนองแจง

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณื เขต 3  เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านหนองแจงอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติ่มดังแนบ ( ไฟล์แนบ )

114 total views, 1 views today

ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหญ่ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิเชษฐ คอนสตรัคชั่น ๒๐๐๗  มีรายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

14 total views, no views today

ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดังไฟล์แนบ ( ไฟล์แนบ )

32 total views, no views today

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านซับไม้แดง

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณื เขต 3  เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านซับไม้แดงอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก ๔ ห้องเรียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติ่มดังแนบ ( ไฟล์แนบ )

63 total views, no views today

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 1/2562

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายสุทัศน์ วิเศษดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรวิชญ์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

12 total views, no views today

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโป่ง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 1/2561

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยนายวุฒิเชษฐ หมายชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.วีรวิชญ์ คอนสตรัคชั่น คู่สัญญาญาได้ตกลงกัน ตามรายละเอียดเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดเอกสารแนบ )

22 total views, no views today

เอกสาร สัญญาจ้างก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองสะแก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์แนบ )

18 total views, no views today

ประกาศโรงเรียนบ้านนาตะกุด เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านนาตะกุด เมื่อวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

8 total views, no views today