งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม  2560  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม  2560   สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3