ภาพกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

49 total views, 2 views today

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านหนองแจง

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณื เขต 3  เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านหนองแจงอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติ่มดังแนบ ( ไฟล์แนบ )

41 total views, 2 views today

ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านซับน้อย ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดังไฟล์แนบ ( ไฟล์แนบ )

10 total views, no views today

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านซับไม้แดง

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณื เขต 3  เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านซับไม้แดงอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก ๔ ห้องเรียน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติ่มดังแนบ ( ไฟล์แนบ )

23 total views, no views today

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโป่ง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 1/2561

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยนายวุฒิเชษฐ หมายชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.วีรวิชญ์ คอนสตรัคชั่น คู่สัญญาญาได้ตกลงกัน ตามรายละเอียดเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดเอกสารแนบ )

7 total views, no views today

เอกสาร สัญญาจ้างก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองสะแก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์แนบ )

7 total views, no views today

ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณื เขต 3  เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด อาคารเรียนแบบ ป.๑ ก ๘ ห้องเรียน ผู้สนใจสามารถโหลดรายละเอียดเพิ่มเติ่มดังแนบ ( ไฟล์แนบ )

20 total views, 1 views today

ประกาศ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง โรงเรียนบ้านพญาวัง

สัญสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพญาวัง ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยมีรายเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ ( ไฟล์สัญญาจ้างก่อสร้าง )

4 total views, no views today

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านวังใหญ่

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านวังใหญ่

ดูสถานที่ได้ตั้งแต่งวันที่ 16 – 23  มกราคม  2562  เวลา 8.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดขายทอดตลาด วันที่ 24 มกราคม  2562  กำหนดให้ลงชื่อเข้าพร้อมวางหลักประกันตั้งแต่ 13.30 – 14.30 น. ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รายละเอียดดังแนบ ( ไฟล์แนบ )

19 total views, no views today