รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง