ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ

 26 total views,  8 views today