ประกาศ สพป.พช.๓ เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการริ้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ รายการ ของโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง

ด้วย สพป.พช.๓ ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการริ้อถอน บ้านพักภารโรง จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง ของโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ตามรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 359 total views,  4 views today