ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดพิมพ์เอกสารของผู้เสนอราคา

ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดพิมพ์เอกสารของผู้เสนอราคา โดยมีนายสมหมาย ถาวรกูล เป็นประธานในการเปิด  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน  2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. จำนวน 12 โรงเรียน  ณ ห้องประชุมศรีเทพ

IMG_20201127_090944

Picture 2 of 23

 1,100 total views,  6 views today