แก้ไขเอกสาร งบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

แก้ไขเอกสาร งบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม รายชื่อดังนี้

  1. โรงเรียนบ้านสระประดู่
  2. โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
  3. โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
  4. โรงเรียนบ้านคลองกรวด
  5. โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
  6. โรงเรียนบ้านวังใหญ่
  7. โรงเรียนบ้านซับอีลุม
  8. โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

รับเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 766 total views,  4 views today