ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านหนองพวง มีความประสงค์จะ ประกาศราคาจ้างก่อสรา้ง ก่อสร้างอาคารเรียน 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 443 total views

ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองพลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โรงเรียนบ้านหนองพลวง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 435 total views

ภาพกิจกรรม ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

 

 2,101 total views,  2 views today

ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหญ่ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิเชษฐ คอนสตรัคชั่น ๒๐๐๗  มีรายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 350 total views,  2 views today

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 1/2562

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนายสุทัศน์ วิเศษดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรวิชญ์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” มีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 361 total views

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโป่ง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 1/2561

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยนายวุฒิเชษฐ หมายชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.วีรวิชญ์ คอนสตรัคชั่น คู่สัญญาญาได้ตกลงกัน ตามรายละเอียดเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดเอกสารแนบ )

 332 total views

ประกาศโรงเรียนบ้านนาตะกุด เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านนาตะกุด เมื่อวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 366 total views

ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิเชษฐ คอนตรัคชั่น 2007 (ให้บริการ) มีรายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 407 total views,  2 views today

ประกาศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) บรรไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านนาตะกุด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) บรรไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 393 total views

ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหญ่ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 331 total views,  2 views today