ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีรายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 208 total views

ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน มีรายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 209 total views

ประกาศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โรงเรียนบ้านนาตะกุดขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 201 total views

ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ การก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ (ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร 1) (ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร 2)

 201 total views

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

 236 total views