ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2561 จำวน 23 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,000.00 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่งวันที่ 1 ก.พ. ถึง 31 มี.ค. 2561

Loading