ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมทั้งสิ้น 4  ประกาศ  จำนวน 4 ลิงค์

1. ประกาศเชิญชวนประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 โครงการ  ลิงค์  https://financial.pbn3.go.th/invite-2565/

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จำนวน 6 โครงการ  ลิงค์  https://financial.pbn3.go.th/win2565/

3. ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 โครงการ  ลิงค์  https://financial.pbn3.go.th/change-win2565/

4. ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จำนวน 6 โครงการ  ลิงค์ https://financial.pbn3.go.th/contract/

Loading