ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ปีงบประมาณ 2565

  1. ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) โครงการซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับ 39 โรงเรียน (11 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. ประกาศขอบเขตงาน (TOR) โครงการ ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 146 total views,  2 views today