แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ทำประกันภัยหมู่กับ บจก.เอไอเอ สามารถรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยประจำปี 2560

แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ทำประกันภัยหมู่กับ บจก.เอไอเอ สามารถรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย/ยื่นภาษี ได้ตั้งแต่บัดนี้ที่งานการเงิน สพป.พช.3 ค่ะ

Read moreแจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ทำประกันภัยหมู่กับ บจก.เอไอเอ สามารถรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยประจำปี 2560

ประกาศ สพป.พช.3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์

ประกาศ สพป.พช.3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดในการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์  ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  (เว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์  087 – 9492065  รายละเอียดดังแนบ

Read moreประกาศ สพป.พช.3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์

เอกสารส่งเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารส่งเบิกครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. แบบฟอร์มบันทึกส่งงานจ้างของคณะกรรมการ
 2. แบบฟอร์มใบส่งมอบงานและใบตรวจรับ
 3. แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
 4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครูผู้ทรงคุณค่า

Read moreเอกสารส่งเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอคืนเงินประกันสัญญา

ขอคืนเงินประกันสัญญา

 1. รร.บ้านหนองสะแกสี่  ( รายละเอียดดังแนบ )
 2. รร.บ้านวังปลา             ( รายละเอียดดังแนบ )
 3. รร.บ้านท่าแดง            ( รายละเอียดดังแนบ )  

Read moreขอคืนเงินประกันสัญญา

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง โรงเรียนบ้านหนองพลวง

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง  โรงเรียนบ้านหนองพลวง  ( รายละเอียดดังแนบ )

Read moreอนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง โรงเรียนบ้านหนองพลวง

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง โรงเรียนบ้านศรีมงคล

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง โรงเรียนบ้านศรีมงคล  ( รายละเอียดดังแนบ  )

Read moreอนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง โรงเรียนบ้านศรีมงคล

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ( รายละเอียดดังแนบ )

Read moreอนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง รร.บ้านคลองกระจังวังไทร ( รายละเอียดดังแนบ  )

Read moreอนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560  รายละเอียดดังแนบ

Read moreหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560

ด่วนที่ แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561 ให้ส่งภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ด่วนที่ แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561 ให้ส่งภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. โรงเรียนบ้าน กม.30          โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  14,800.00  บาท
 2. โรงเรียนบ้าน บุมะกรูด       โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  7,400.00  บาท
 3. โรงเรียนบ้าน หนองพลวง  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม  เงินที่ได้รับจัดสรร  15,800.00  บาท
 4. โรงเรียนบ้าน กองทูล        อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 5. โรงเรียนบ้าน บึงสามพัน    อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 6. โรงเรียนบ้าน รวมทรัพย์     อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 7. โรงเรียนบ้าน หนองบัว       อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  180,000.00  บาท
 8. โรงเรียนบ้าน นาสวรรค์      อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  154,000.00  บาท
 9. โรงเรียนบ้าน สระเกษ        อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)  เงินที่ได้รับจัดสรร  154,000.00  บาท
 10. โรงเรียนบ้าน แก่งหินปูน    ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้ (shoppingList) เงินที่ได้รับจัดสรร  100,000.00  บาท
 11. โรงเรียนบ้าน เข็มทอง       ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ (shoppingList) เงินที่ได้รับจัดสรร  150,000.00  บาท
 12. โรงเรียนบ้าน ซับไม้แดง    ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน (shoppingList) เงินที่ได้รับจัดสรร  135,000.00  บาท
 13. โรงเรียนบ้าน คลองกระจังวังไทร    อุปกรณ์วิชางานเกษตร  เงินที่ได้รับจัดสรร  61,600.00  บาท

Read moreด่วนที่ แจ้งเร่งรัดการเบิกเงินครุภัณฑ์ งบประมาณประจำปี 2561 ให้ส่งภายในวันที่ 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์