แก้ไขเอกสาร งบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

แก้ไขเอกสาร งบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม รายชื่อดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านสระประดู่
 2. โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
 3. โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
 4. โรงเรียนบ้านคลองกรวด
 5. โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
 6. โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 7. โรงเรียนบ้านซับอีลุม
 8. โรงเรียนบ้านนาเฉลียง

รับเอกสารได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

Read moreแก้ไขเอกสาร งบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

แจ้งอนุมัติเงินประมาณปี พ.ศ.2561 (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม)

แจ้งอนุมัติเงินประมาณปี พ.ศ.2561 (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม) รายละเอียดดังแนบ  (รายละเอียดดังแนบ)

Read moreแจ้งอนุมัติเงินประมาณปี พ.ศ.2561 (โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม)

โครงการประชุมชี้แจงเตรียมพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการโดยสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการประชุมชี้แจงเตรียมพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการโดยสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เมื่อวันที่  26 เมษายน  2561 เอกสารดังแนบ  รายละเอียด kick off บัตรค่ารักษา 

Read moreโครงการประชุมชี้แจงเตรียมพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการโดยสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561

แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ทำประกันภัยหมู่กับ บจก.เอไอเอ สามารถรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยประจำปี 2560

แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ทำประกันภัยหมู่กับ บจก.เอไอเอ สามารถรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย/ยื่นภาษี ได้ตั้งแต่บัดนี้ที่งานการเงิน สพป.พช.3 ค่ะ

Read moreแจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ทำประกันภัยหมู่กับ บจก.เอไอเอ สามารถรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยประจำปี 2560

ประกาศ สพป.พช.3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์

ประกาศ สพป.พช.3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดในการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์  ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  (เว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์  087 – 9492065  รายละเอียดดังแนบ

Read moreประกาศ สพป.พช.3 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์

เอกสารส่งเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารส่งเบิกครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. แบบฟอร์มบันทึกส่งงานจ้างของคณะกรรมการ
 2. แบบฟอร์มใบส่งมอบงานและใบตรวจรับ
 3. แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
 4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครูผู้ทรงคุณค่า

Read moreเอกสารส่งเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอคืนเงินประกันสัญญา

ขอคืนเงินประกันสัญญา

 1. รร.บ้านหนองสะแกสี่  ( รายละเอียดดังแนบ )
 2. รร.บ้านวังปลา             ( รายละเอียดดังแนบ )
 3. รร.บ้านท่าแดง            ( รายละเอียดดังแนบ )  

Read moreขอคืนเงินประกันสัญญา

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง โรงเรียนบ้านหนองพลวง

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง  โรงเรียนบ้านหนองพลวง  ( รายละเอียดดังแนบ )

Read moreอนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง โรงเรียนบ้านหนองพลวง

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง โรงเรียนบ้านศรีมงคล

อนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง โรงเรียนบ้านศรีมงคล  ( รายละเอียดดังแนบ  )

Read moreอนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง โรงเรียนบ้านศรีมงคล