รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดดังแนบ (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2558 )
  2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังแนบ ( รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2559 )
  3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังแนบ ( รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 )
  4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังแนบ (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 )
  5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังแนบ (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 )
  6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังแนบ (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 )

 1,313 total views,  2 views today