ประกาศผู้ชนะ ประจำปีงบประมาณ 2566

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาชีพระดับมัธยมศึกษา สำหรับ 4 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Loading