ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

รวมทั้งสิ้น 3  ประกาศ  จำนวน 3 ลิงค์

1. ประกาศเชิญชวนประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 โครงการ  ลิงค์  https://financial.pbn3.go.th/invite-2566/

2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จำนวน 6 โครงการ  ลิงค์  https://financial.pbn3.go.th/win2566/

3. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา จำนวน 1 โครงการ  ลิงค์  https://financial.pbn3.go.th/cancellation2566/

Loading