สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

สขร. เดือนตุลาตม 2562 ถึง มิถุนายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563

 

Loading