การประชุมเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
// วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง.ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการใช้ที่ราชพัสดุ การกำกับดูแล และการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ ให้ถูกต้องตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับเกียรติจาก นายจักรพงศ์ นิลไพรัช ผู้บริหารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Loading