ประกาศผู้ชนะโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร

ประกาศผู้ชนะโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้องเรียน

  ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading