ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนบ้านปากตก

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนบ้านปากตก กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 6 มิ.ย.65 กำหนดให้ลงชื่อพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 09:30 น. และดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  สอบถามรายละเอียด ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-2 มิ.ย.65 ติดต่อ เบอร์ 063-7730-842  รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ

Loading