ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านโคกตะขบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านโคกตะขบ ผู้ที่สนใจติดต่อของรับรายละเอียดต่างๆ ในการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 25601 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 086-1196592 ( รายละเอียดดังแนบ )

Loading