ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนบ้านหนองสะแก

โรงเรียนบ้านหนองสะแก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ( เอกสารประกาศ ) ( รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ) ( แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง )

Loading