ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง

(ประกาศเผยแพร่แผนในระบบ )  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  ( แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง )

Loading