ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 64 total views,  2 views today