ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เรื่อง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาราเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย

Loading