ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2563  รายละเอียดดังแนบ

เปลี่ยนแปลง

Loading