ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน  เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2563  รายละเอียดดังแนบ

สัญญา

Loading