ประกาศโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (ยกพื้นสูง) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

Loading