ประกาศโรงเรียนบ้านนาตะกุด เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านนาตะกุด เมื่อวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

Loading