ประกาศโรงเรียนบ้านพญาวัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านพญาวัง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ( ไฟล์ประกาศและเอกสารแนบท้าย )

Loading