ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหญ่ เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

Loading