ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหญ่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน มีรายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

Loading