ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิเชษฐ คอนตรัคชั่น 2007 (ให้บริการ) มีรายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

Loading