ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโป่ง เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 1/2561

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยนายวุฒิเชษฐ หมายชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.วีรวิชญ์ คอนสตรัคชั่น คู่สัญญาญาได้ตกลงกัน ตามรายละเอียดเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดเอกสารแนบ )

Loading