ประกาศ งานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ชั้นเรียน (ชั้นล่างโล่ง) โรงเรียนบ้านหนองแจง

ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ชั้นเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ (ไฟล์แนบ)

Loading