ประกาศ สพป.พช.3 เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 รายการ ของโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง

ด้วย สพป.พช.๓  ขอยกเลิกการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ รายการ แบบ ป.๑ ก จำนวน ๑ หลัง บ้านพักภารโรง จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง ของโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

Loading