ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดบ้านพักครู  จำนวน  2  หลัง ของโรงเรียนบ้านโคกหิน

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดบ้านพักครู  จำนวน  2  หลัง ของโรงเรียนบ้านโคกหิน

โดยกำหนดดูสถานที่ และสภาพบ้านพักครู ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. ถึง 4 พ.ย. 2562 เวลา 08: 30 น. ถึง 16:30 และกำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 5 พ.ย. 2562  ณ ห้องประชุม (แผนเดิม) สพป.พช.3 เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 – 10: 30 น.  และดำเนินการขายทอด 11:00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ

Loading