ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณื เขต 3  เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด อาคารเรียนแบบ ป.๑ ก ๘ ห้องเรียน ผู้สนใจสามารถโหลดรายละเอียดเพิ่มเติ่มดังแนบ ( ไฟล์แนบ )

Loading