ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง (ครั้งที่ 2)

ด้วย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผุ้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน บ้านพักครูแบบองค์การ จำนวน 1 หลัง และบ้านพักภารโรง จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบ ( ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร )

Loading