ประกาศ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง โรงเรียนบ้านพญาวัง

สัญสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงเรียนบ้านพญาวัง ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยมีรายเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ ( ไฟล์สัญญาจ้างก่อสร้าง )

Loading