ประกาศ โรงเรียนบ้านนาตะกุด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) บรรไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนบ้านนาตะกุด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) บรรไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ( ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร )

Loading