ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ การก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ (ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร 1) (ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร 2)

Loading