ประชุมคณะกรรมการโอนทรัพย์สินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

การประชุมคณะกรรมการโอนทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมหนองไผ่  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  10.00 น. โดย นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน ร่วมพิจารณาโอนพัสดุให้สถานศึกษา 

Loading