ประชุมวางแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประชุมวางแผนและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภายในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดย นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เข้าร่วมประชุม 

Loading