ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารพิจารณาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารพิจารณา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ เวลา 08.30 น – 17.00 น โดย นายสมหมาย ถาวรกูลเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการ

Loading