ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ เวลา 08.30 น – 17.00 น โดย นายสมหมาย ถาวรกูลเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ และ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

Loading